Paper
Paper

/
Morgen mogelijk maken, samen

Geachte lezer,

Het afgelopen jaar heeft ons allemaal herinnerd aan de grote uitdagingen die in het verschiet liggen: wereldwijde politieke instabiliteit, voortschrijdende klimaatverandering, enorme voedselschaarste en energietekorten, en de aanhoudende gevolgen van verstoorde toeleveringsketens.

Bij SARIA zien we grote uitdagingen ook als grote kansen om met onze gevarieerde producten en diensten bij te dragen aan de duurzame transformatie van onze maatschappij. We willen een positieve impact hebben op zo veel mogelijk mensenlevens en circulaire groei creëren.

/
Over SARIA & Duurzaamheid

Bij SARIA staat duurzaam ondernemen centraal in ons bedrijfsmodel. Dit is al ruim 50 jaar onze drijfveer. Als familiebedrijf geloven we dat het onze verantwoordelijkheid is om niet alleen een financieel sterk bedrijf aan de volgende generatie na te laten, maar ook een leefbare wereld. We zijn er zo trots op dat we een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de circulaire economie, door producten van dierlijke oorsprong en andere organische stoffen die anders als afval gezien zouden worden om te zetten in waardevolle invoermaterialen voor nieuwe doeleinden.

Al onze inspanningen komen voort uit de passie en toewijding van onze 10.500 medewerkers, ondersteund door een groeiend duurzaamheidsnetwerk wat bestaat uit een grote verscheidenheid aan interne partners uit interdisciplinaire domeinen en externe partners langs de gehele waardeketen.

/ Lees meer...

/
Duurzaamheid op groepsniveau

Daar waar nationale regelgeving en de behoeftes van de klant en de sector het toestaan, zien wij veel waarde in het invoeren van groepsbrede standaarden en beleid voor alle bedrijfsactiviteiten, vooral bestuurlijke kwesties zoals naleving, informatiebeveiliging en databescherming, of mensenrechten en ketenverantwoordelijkheid. Waarborgen dat bepaalde standaarden in de gehele SARIA Group worden nageleefd, is een essentieel element van ons risicobeheer. Dankzij regelmatige kennisdeling tussen experts op groepsniveau, binnen de divisies en de bedrijfsonderdelen, kunnen we optimaal gebruik maken van de kennis die binnen de organisatie voorhanden is, en kunnen we garanderen dat de groepsstandaarden in lijn liggen met bedrijfsbehoeftes en plaatselijke omstandigheden.

/ Lees meer...

/
Duurzaamheid op divisieniveau

Onze diverse bedrijfsactiviteiten zijn onderverdeeld in drie divisies, die alle drie een zeer specifiek klantenbestand hebben met zeer specifieke behoeftes. Dit blijkt ook uit onze aanpak wat betreft duurzaamheidsbeheer. We geloven dat onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid moeten passen bij de omstandigheden en vereisten van de relevante plaatselijke en zakelijke context. Elk bedrijfsonderdeel is dus zelf verantwoordelijk voor haar eigen duurzaamheidsstrategie, maar tegelijkertijd werken we ook samen, ongeacht de grenzen tussen landen of divisies, om met kennisuitwisseling en wederzijds leren de grootst mogelijke impact te realiseren.

/ Lees meer...

/
Een reflecterende vooruitblik

Bij SARIA zien we onszelf als één van de oprichters van de circulaire economie. Het streven om zo veel mogelijk van een dier te gebruiken of hergebruiken is zo oud als de mensheid zelf, maar wij waren één van de eerste partijen die dit principe toepasten op industriële processen. Het opschalen van de circulaire economie zal ook in de komende jaren onze voornaamste passie blijven. Gezien het feit dat één van de steunpilaren van de European Green Deal bestaat uit een ‘Nieuw actieplan voor een circulaire economie’, en het feit dat de transitie naar een circulaire economie één van de zes doelen is van de EU-Taxonomie voor duurzame activiteiten, twijfelen wij er bij SARIA niet aan dat ons duurzame bedrijfsmodel ons ook in de toekomst ver zal brengen.