Om deze pagina in andere talen te bekijken, druk je op de taalvlag bovenaan.

Klokkenluidersregeling

We zijn ervan overtuigd dat het duurzame succes van ons bedrijf in grote mate gebaseerd is op integriteit, eerlijkheid, respectvol en eerlijk zakendoen en op het feit dat we het rechtssysteem naleven en de morele concepten respecteren die van toepassing zijn in alle landen waar we zonder uitzondering zakendoen. Het is daarom noodzakelijk dat alle werknemers en zakenpartners de toepasselijke wetten naleven, belangenconflicten vermijden en de gebruiken, tradities en sociale waarden respecteren van de landen waarin we actief zijn. Zelfs één enkele overtreding van de wet kan blijvende schade toebrengen aan de reputatie van SARIA en leiden tot ernstige financiële nadelen. Als u zich bewust wordt van onregelmatigheden, moeten deze onmiddellijk worden opgehelderd.

Met het klokkenluidersportaal “SARIA Integriteitslijn” bieden de onder SARIA SE & Co. KG (“SARIA”) niet alleen alle medewerkers, maar ook alle derden de mogelijkheid om schendingen van wetten en interne regels te melden. Vertrouwelijkheid, anonimiteit en gegevensbeveiliging zijn gegarandeerd. Elke binnenkomende melding wordt zorgvuldig gecontroleerd en overtredingen worden consequent opgevolgd.

Meldingskanaal

U kunt meldingen indienen via het internetgebaseerde klokkenluidersysteem SARIA Integriteitslijn op de volgende link:
https://saria.integrityline.org/index.php

Van Hessen Compliance & Legal Department
Hoogeveenenweg 115
2913 LV Nieuwerkerk a/d IJssel
Netherlands
+31180330172
compliance@vanhessen.com