Chcete-li zobrazit tuto stránku v jiných jazycích, stiskněte volič jazyků vpravo nahoře.

Systém whistleblowingu

Jsme přesvědčeni, že trvalý úspěch naší společnosti je do značné míry založen na bezúhonnosti, poctivosti, ohleduplném a spravedlivém obchodním jednání a na tom, že dodržujeme právní systém a respektujeme morální pojmy platné ve všech zemích, kde bez výjimky podnikáme. Je proto nezbytné, aby všichni zaměstnanci a obchodní partneři dodržovali platné zákony, vyhýbali se střetům zájmů a respektovali zvyky, tradice a společenské hodnoty zemí, v nichž působíme. I jediné porušení zákona může způsobit trvalé poškození pověsti společnosti SARIA a vést k vážným finančním ztrátám. Pokud se dozvíte o jakýchkoli nesrovnalostech, je třeba je neprodleně objasnit.

Pomocí portálu pro oznamovatele „SARIA Integrity Line“ mohou společnosti organizované pod SARIA SE & Co. KG („SARIA“) nabízejí nejen všem zaměstnancům, ale i všem třetím osobám možnost nahlásit porušení zákonů a interních předpisů. Je zaručena důvěrnost, anonymita a bezpečnost údajů. Každé příchozí hlášení je pečlivě prověřeno a porušení jsou důsledně sledována.

Kanál pro podávání zpráv

Hlášení můžete podávat prostřednictvím internetového systému pro oznamování případů SARIA Integrity Line na následujícím odkazu https://saria.integrityline.org/index.php

Czech Republic:
AGRIS spol. s r.o.
Oddělení Compliance
664 66 Němčičky u Židlochovic
+ 420 778 420 077
compliance@agris-medlov.cz