หากต้องการดูหน้านี้ในภาษาอื่น ให้กดธงภาษาที่ด้านบน

ระบบแจ้งเบาะแส

ในฐานะกลุ่มบริษัท เราเชื่อมั่นว่าความสำเร็จของเราขึ้นอยู่กับความซื่อสัตย์ สุจริต ตลอดจนการดำเนินธุรกิจด้วยความเคารพและยุติธรรม โดยไม่มีข้อยกเว้น เรามุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามขอบเขตของกฎหมาย และเคารพแนวคิดทางศีลธรรมที่จัดตั้งขึ้นในประเทศใดก็ตามที่เราดำเนินธุรกิจ ดังนั้นเราจึงพบว่า มีความจำเป็นที่พนักงานและหุ้นส่วนธุรกิจของเราทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ หลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน และเคารพในขนบธรรมเนียม ประเพณี และค่านิยมทางสังคมของประเทศที่เราดำเนินธุรกิจ แม้แต่เหตุการณ์การละเมิดกฎหมาย ที่เกิดขึ้นเพียงกรณีเดียวก็อาจสร้างความเสียหายอย่างถาวรต่อชื่อเสียงของ SARIA และด้วยเหตุนี้จึงนำไปสู่ผลเสียทางการเงิน หากคุณสังเกตเห็นความผิดปกติใดๆ เราขอแนะนำให้คุณรายงานสิ่งที่คุณค้นพบ!

ด้วยพอร์ทัลการแจ้งเบาะแสของ SARIA “สายด่วนคุณธรรม” องค์กรทุกแห่งที่จัดตั้งขึ้นภายใต้ SARIA SE & Co. KG ซึ่งเป็นบริษัทแม่ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า SARIA) เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนและบุคคลที่สาม รายงานการละเมิดกฎหมายทั้งกฎข้อบังคับภายในและภายนอก รับประกันการรักษาความลับ ไม่เปิดเผยชื่อ และความปลอดภัยของข้อมูล ทุกรายงานที่ได้รับจะถูกตรวจสอบและสอบสวนอย่างละเอียด

ฉันสามารถใช้ช่องทางการรายงานใดในการดำเนินการตรวจสอบได้

สามารถส่งรายงานผ่านทางพอร์ทัลการแจ้งเบาะแสทางอินเทอร์เน็ต SARIA Integrity Line https://saria.integrityline.org/index.php

Thailand:
SARIA International GmbH
c/o Corporate Compliance
Norbert-Rethmann-Platz 1
59379 Selm
tel:+492592210238
compliance.saria@saria.de