Hvis du vil se denne side på andre sprog, skal du trykke på sprogflaget øverst.

System til whistleblowing

Vi er overbeviste om, at vores virksomheds bæredygtige succes i høj grad er baseret på integritet, ærlighed, respektfuld og fair forretningsadfærd, og på at vi overholder det retssystem og respekterer de moralske begreber, der gælder i alle lande, hvor vi driver forretning, uden undtagelse. Det er derfor bydende nødvendigt, at alle medarbejdere og forretningspartnere overholder gældende love, undgår interessekonflikter og respekterer skikke, traditioner og sociale værdier i de lande, hvor vi opererer. Selv en enkelt overtrædelse af loven kan forårsage varig skade på SARIAs omdømme og føre til alvorlige økonomiske ulemper. Hvis du bliver opmærksom på uregelmæssigheder, skal de afklares med det samme.

Med whistleblower-portalen “SARIA Integrity Line” tilbyder virksomhederne, der er organiseret under SARIA SE & Co. KG (“SARIA”) ikke kun alle medarbejdere, men også alle tredjeparter mulighed for at rapportere overtrædelser af love og interne regler. Fortrolighed, anonymitet og datasikkerhed er garanteret. Alle indkomne rapporter kontrolleres omhyggeligt, og der følges konsekvent op på overtrædelser.

Indberetningskanal

Du kan indsende rapporter via det internetbaserede whistleblowing-system SARIA Integrity Line på følgende link: https://saria.integrityline.org/index.php

Northern Europe:
Daka Denmark A/S
c/o Corporate Compliance
Lundagervej 21
DK-8722 Hedensted
+45 7928 4042
compliance@daka.dk