För att visa denna sida på andra språk, tryck på språkflaggan längst upp.

System för visselblåsning

Vi är övertygade om att vårt företags hållbara framgång till stor del bygger på integritet, ärlighet, respektfullt och rättvist affärsuppförande och på att vi följer det rättssystem och respekterar de moraliska begrepp som gäller i alla länder där vi bedriver vår verksamhet utan undantag. Det är därför absolut nödvändigt att alla anställda och affärspartners följer gällande lagar, undviker intressekonflikter och respekterar seder, traditioner och sociala värderingar i de länder där vi är verksamma. Även en enda lagöverträdelse kan orsaka varaktig skada på SARIAs rykte och leda till allvarliga ekonomiska nackdelar. Om du blir medveten om några oegentligheter bör de klargöras omedelbart.

Med whistleblower-portalen ”SARIA Integrity Line” erbjuder de företag som är organiserade under SARIA SE & Co. KG (”SARIA”) inte bara alla medarbetare utan även alla tredje parter möjligheten att rapportera överträdelser av lagar och interna bestämmelser. Konfidentialitet, anonymitet och datasäkerhet garanteras. Varje inkommande rapport kontrolleras noggrant och överträdelser följs konsekvent upp.

Kanal för rapportering

Du kan lämna rapporter via det internetbaserade visselblåsarsystemet SARIA Integrity Line på följande länk:https://saria.integrityline.org/index.php

Northern Europa:
Daka Denmark A/S
c/o Corporate Compliance
Lundagervej 21
DK-8722 Hedensted
+45 7928 4042
compliance@daka.dk