Aby wyświetlić tę stronę w innych językach, naciśnij flagę języka u góry.

System zgłaszania nieprawidłowości

Jesteśmy przekonani, że trwały sukces naszej firmy opiera się w dużej mierze na uczciwości, szczerości, pełnym szacunku i uczciwym postępowaniu biznesowym oraz na przestrzeganiu systemu prawnego i poszanowaniu pojęć moralnych obowiązujących we wszystkich krajach, w których prowadzimy naszą działalność bez wyjątku. Dlatego konieczne jest, aby wszyscy pracownicy i partnerzy biznesowi przestrzegali obowiązujących przepisów prawa, unikali konfliktów interesów i szanowali zwyczaje, tradycje i wartości społeczne krajów, w których prowadzimy działalność. Nawet pojedyncze naruszenie prawa może trwale zaszkodzić reputacji SARII i doprowadzić do poważnych strat finansowych. Jeśli dowiedzą się Państwo o jakichkolwiek nieprawidłowościach, należy je niezwłocznie wyjaśnić.

Za pośrednictwem portalu dla sygnalistów „SARIA Integrity Line” spółki należące do SARIA SE & Co. KG („SARIA”) oferują nie tylko wszystkim pracownikom, ale także wszystkim osobom trzecim możliwość zgłaszania naruszeń prawa i przepisów wewnętrznych. Gwarantowana jest poufność, anonimowość i bezpieczeństwo danych. Każde otrzymane zgłoszenie jest dokładnie sprawdzane, a naruszenia są konsekwentnie monitorowane.

Kanał zgłaszania

Zgłoszenia można przesyłać za pośrednictwem internetowego systemu zgłaszania nieprawidłowości SARIA Integrity Line pod następującym linkiem: https://saria.integrityline.org/index.php

Poland:
SARIA Polska Sp. z o.o.
c/o Corporate Compliance
ul. Jutrzenki 137A
02-231 Warszawa
+ 48 734 864 905